Regulamin Vouchera/ Bonu podarunkowego BATFOTO

Regulamin bonu podarunkowego BATFOTO

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy  mają następujące znaczenie:

a. Sprzedawca – BATFOTO Marcelina Matczyńska

b. Nabywca- osoba kupująca BON

c. Obdarowany- osoba, dla której bon jest przeznaczony, realizująca voucher

d. Bon podarunkow/voucher/karta podarunkowa –  wymiennie

Zakup Vouchera

 1. Chęć zakupu vouchera należy zgłosić mailowo na adres batfoto@batfoto.pl
 2. Zakup vouchera odbywa się poprzez przelew. Nabywca przelewa ustaloną kwotę na wskazane konto bankowe. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca pozostawia do odbioru bon dla Nabywcy w  recepcji Centrum Zabaw dla Dzieci GALAKTYKA- znajdującym się przy ul. Włodka 16
 3. Wartość vouchera to wartość wybranego pakietu (studio- pakiet mini, pakiet pełny, etc) zgodnie z aktualną ofertą BATFOTO widoczną na stronie https://www.marcelinamatczynska.pl/oferta/ .
 4. Nabywca otrzymuje drogą e-mail rachunek imienny, jako dowód zakupu.
 5. Nabywca otrzymuje bon podarunkowy w postaci ozdobnej karty z miejscem na życzenia/adnotacje dla Obdarowanego- oraz informacjami na odwrocie takimi jak: nr bonu, data ważności bonu, dane Sprzedawcy
 6. Ważność bonu wynosi 4 miesiące od dnia zakupu, data ważności bonu jest umieszczona na jego odwrocie. Ważność bonu nie jest przedłużana.
 7. Nabywca przekazuje voucher dowolnemu Obdarowanemu- może z niego także skorzystać osobiście.
 8. W przypadku niewykorzystania vouchera przez Obdarowanego w terminie jego ważności- Nabywcy nie przysługuje zwrot środków.
 9. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 10. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Sprzedawcy oraz odbiór bonu podarunkowego BATFOTO oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Realizacja Vouchera

 1. Obdarowany powinien umówić się na sesję fotograficzną jak najszybciej drogą mailową ze Sprzedawcą.
 2. Sesja musi odbyć się w czasie ważności bonu podarunkowego / vouchera .
 3. Bon posiada termin ważności 4 miesiące (od dnia zaklupu), po którym nie może być zrealizowany. Termin ten nie może być przedłużany i jest podany na odwrocie vouchera.
 4. W celu wybrania jak najdogodniejszego terminu zaleca się rezerwację sesji z jak najwcześniejszym wyprzedzeniem. Wszystkie wolne terminy wskazane są na stronie TERMINY
  Obdarowany wybiera termin swojej sesji dostępny spośród wolnych terminów i podaje go drogą mailową Sprzedającemu podając jednocześnie swoje dane kontaktowe, nr telefonu, nr bonu, wiek i płeć dziecka.
  Studio otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz 10-14
 5. Sprzedawca nie udostępnia innych terminów realizacji- niż te podane na stronie określonem mianem „wolne”.
 6. W wypadku upływu terminu ważności bonu podarunkowego BATFOTO- Nabywca i Obdarowany nie może żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Sprzedawcy.
 7. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Obdarowany korzysta z otrzymanego w prezencie pakietu- mogąc dobrać dodatkowe ujęcia czy fotoprodukty za dodatkową opłatą. Nie ma możliości zmiany pakietu (np ze studia na plener).
 9. Voucher dotyczy regularnych sesji w studiu tj oferty całorocznej- nie dotyczy sesji świątecznych.
 10. Nie stawiennictwo się na umówiony termin i brak uprzedzenia o tym fakcie- traktuje voucher jako wykorzystany.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).