XIII Grudziądzki Spacer Fotograficzny- Grudziądzkie spichrze – fundament miasta